producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en naar waarheidsgetrouw afgebeeld/gefotografeerd, Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid als gevolg van flitslicht, de verschillen in beeldschermen en het gebruik bij sommige producten van natuurlijke materialen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding. 

All you can wear jewelry behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment, dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en all you can wear jewelry komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van all you can wear jewelry , gelden voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.